EN

Beklenmeyen enerji kesintileri veya eskiyen ekipmanın sürekli problem çıkarıyor olması önemli iş operasyonlarını engelleyerek, çok sayıda işlemi beklemeye alabilmektedir.

İşlerin aksaması geri dönüşü olmayan aksiliklere yol açabilmektedir. Bu durumda çoğu firma iş gücü ve sermaye kaybının önüne geçmek adına enerji ihtiyacı için en hızlı ve en ekonomik çözümü bulma arayışına geçmektedir.

Mevcut ekipmanınız problem çıkarıyor ve  bakım, onarım, kontrol, yedek parça, teknik personel istihdamı, vs giderleri için artık operasyonel maliyet ayırmak istemiyorsanız bu gibi sorumlulukları ekipman kiralayarak devredebilirsiniz.

Ekipman ihtiyacınız var fakat yüksek ilk yatırım maliyetine katlanmak istemiyorsanız kiralama sizin için doğru tercih demektir. Kiralama ile işletmenizden sermaye çıkışı olmaz, böylelikle öz kaynaklarınızı daha verimli kullanabilirsiniz.

Kiralama ile işletme kapasitenizin büyümesi-küçülmesi durumunda veya ekipmanınızın kullanım ömrünün bitmesi durumlarında ekipmanınızın âtıl duruma düşme riskini ortadan kaldırırsınız.

Sözleşme kapsamında periyodik olarak faturalandırılan kira bedelinin tamamını “gider” olarak muhasebeleştirebilirsiniz. Satın alma yapılmadığı için “duran varlık” olarak “amortisman” hesabı yapılmasına gerek kalmaz. Bu durum bilanço dengesini olumlu olarak etkiler.

Kiralama sözleşmenizin tutarı bilançonuzda borç olarak görünmez, işletmenizin ticari kredibilitesi artar. Satın alma ile oluşabilecek nakit akış sorunları veya faiz/kur farkı maliyetleri oluşmaz. TL sözleşme ile kur değişimlerinden zarar görmezsiniz.

Kazanmaya bir an önce başlamak için AS Global Power ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.