EN

MİSYONUMUZ

Müşterilerimize enerjiyi en hızlı ve saf faydayı sunacak şekilde kiralamak veya sağlamak

VİZYONUMUZ

Enerji kiralama veya sağlamada
bölgesinde lider marka olmak

OUR VALUES

ÖNCE İNSAN Yaptığımız her işin, attığımız her adımın odağında “insan” vardır. Kişisel ve mesleki yetkinliklere büyük değer veririz. Çalışma arkadaşlarımızın farklı fikirlerini ifade etmelerine olanak sağlar, sosyal ihtiyaçlarına değer verir ve başarılı olmaları için destek oluruz. Çalışanlarımızı karar verme süreçlerine dahil eder, fikirlerini sorar ve onları dinleriz. İş hayatında emniyetli ve huzurlu çalışma kültürünü hep birlikte yaratmak ve sürdürülebilir kılmak isteriz. Milliyet, cinsiyet, din veya başka kişisel özellikler temelinde ayrımcılık yapılmasına izin vermeyiz.

HIZLI OLMAK Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımıza en hızlı çözümü üretmek ilkemizdir. Markamızı geleceğe taşımak için operasyonel verimliliğe çok önem veririz. Sahip olduğumuz enerji ve tecrübemizle her türlü problemi hızla çözüme ulaştırırız. İş süreçlerimizi sürekli iyileştirmek için metodik yaklaşımlar kullanırız. Hızlı hareket ederken kaliteden ödün vermeyiz.

DUYARLI OLMAK İşimizi en iyi şekilde yaparak kurumu geleceğe taşırken; bireylere, topluma, ülkemize ve çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getiririz. İşimizi hedeflenen zaman ve kalitede gerçekleştirirken; iş ahlakı ve etik kurallarımız çerçevesinde yapılmasını sağlarız. Kurum davranışlarımızın başkalarını nasıl etkilediğini hesaba katarız. Mevzuat, standart ve kurallara uygun, şeffaf ve hesap verebilir bir çalışma tarzını benimseriz. Bize iletilen her türlü fikir, eleştiri ve yoruma açığız.

GÜVENİLİR OLMAK Tüm iş süreçlerimiz boyunca öncelikle "müşteri ihtiyacını" belirler, ona uygun çözüm üretiriz. Ekipmanlarımızı müşterilerimize teslim etmeden önce güvenlikle çalışabildiğinden, test ve kontrollerinin yapıldığından emin oluruz. Müşterilerimiz ile güven ilişkisi kurmayı çok önemseriz. Ürün veya hizmetlerimizin performans, kalite ve tedariğinin sürekliliğine yönelik çalışmalar yürütürüz. Paydaşlarımızla olan işbirliğimizi açıklık, dürüstlük, karşılıklı güven ve saygı belirler. Sözlerimizin arkasında dururuz.

YENİLİKÇİ OLMAK Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için en son teknolojisi ile donatılmış ürün ve hizmetleri sunarız. Deneyim ve yetkinliklerimiz değer katan yeni çözümler yaratmamızda bize yol gösterir. Yeni yaklaşımlar için özgür ortamlar oluşturmayı ve çözüm fikirlerini destekleriz. Araştırma yapmak ve yeni yollar keşfetmek tutkumuzdur.

POLICIES

Müşterilerimize enerjiyi en hızlı ve saf faydayı sunacak şekilde kiralama veya sağlama misyonumuzu; gerçekleştirme ve stratejik hedeflerimize ulaşma yolunda:

 • Kaliteyi bir yaşam ve iş yapış biçimi olarak kabul ederiz
 • Müşteri memnuniyetinin kaliteden geçtiğini biliriz
 • Kalite yönetim sistemimizin etkinliğini artırmaya çalışırız
 • İşimizle ilgili ulusal ve uluslararası standartları takip ederiz
 • Ürün ve hizmetlerimizi akredite kuruluşlar tarafından belgelendiririz
 • Ürün ve hizmetlerimizin performansını etkileyebilecek riskleri önleyici çalışmalar yaparız
 • Sunduğumuz kalite kriterlerini artırmak için sürekli iyileştirme çalışmaları yaparız
 • Çalışanlarımızın kalite bilincini eğitimlerle artırırız
 • Kalitemizi artırmak için müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle iş birliği yaparız
 • Operasyonel verimlilik ve hız, bizim için kalitenin ayrılmaz parçalarıdır
 • Kalite “Marka Değerlerimiz”in temelinde yatan ana kavramların başında gelir

Misyonumuzu gerçekleştirirken; sadece sunduğumuz ürün ve hizmetlerle değil tüm kurum süreçleri ile müşteri memnuniyetinin sağlanabileceği bilinciyle:

 • Müşteri memnuniyetinin kaliteden geçtiğini biliriz
 • Kalite yönetim sistemimizin etkinliğini ve süreçlerimizin verimliliğini artırmaya çalışırız
 • Müşteri odaklı bir anlayış ile en iyi müşteri deneyimini yaşatmayı hedefleriz
 • Çalışanlarımızın tüm faaliyetlerimizde, kendimizi müşterinin yerine koyarak empatik yaklaşımla müşteri memnuniyetinin sağlanmasını gözetiriz
 • Faydalarımızın kalitesini artırmak için sürekli iyileştirme çalışmaları ve müşterilerimizle iş birliği yaparız
 • Müşterilerimizin geri bildirimlerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçları hakkında bilgilendirme işlemlerini sistematik bir şekilde yaparız
 • Müşteri geri bildirimlerini objektif, adil, önyargısız, dikkatli, gizlilik esasına dayanarak inceler ve çözüm sunarız
 • Müşterimizden gelecek bir şikâyetin tekrar oluşmaması için gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri hızlı şekilde gerçekleştirir ve en geç 24 saat içinde bilgilendiririz
 • Müşterilerimizin öneri, talep, şikâyet gibi geri bildirimlerini kolay ve ücretsiz bir şekilde iletebilmeleri amacıyla iletişim kanallarını oluştururuz

Değerlerimiz arasında ilk sırada yer alan “Önce İnsan” ilkemizden hareketle; faaliyetlerimizi emniyetli ve huzurlu olarak gerçekleştirmek ve İSG kültürü oluşturmak adına:

 • Her adımımızda insan sağlığına hassasiyet gösteririz
 • Emniyetli çalışmayı iş yapış biçimi olarak kabul eder “Sıfır Kaza”yı hedefleriz
 • İşimizi en hızlı şekilde yaparken iş güvenliğini önceleriz
 • Her farklı iş öncesi risklerim için beş dakika deriz ve risk değerlendirmesi yaparız
 • Çok tehlikeli sahalarda dahi hizmet verecek şekilde İSG gerekliliklerini yerine getiririz
 • İSG yönetim sistemimizin etkinliğini artırmaya çalışırız
 • Çalışan memnuniyetinin güvenli çalışmaktan geçtiğini biliriz
 • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincini eğitimlerle artırırız
 • Her çalışanı İSG denetçisi kabul ederiz
 • Riskleri düşürmek veya önlemek için sürekli iyileştirme çalışmaları yaparız
 • Ekipmanlarımızın periyodik bakım ve kontrollerini eksiksiz yaparız
 • İlgili ulusal ve uluslararası standartları ve yönetmelikleri takip ederiz
 • İş güvenliği için müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle iş birliği yaparız

“Marka değerlerimiz” ile kurumumuzu geleceğe taşımak için faaliyetlerimizi yürütürken; bireylere, topluma ve ülkemize karşı sorumluluklarımız olduğu gibi çevreye karşı da sorumluluklarımız olduğu bilinciyle:

 • Faaliyetlerimizin çevreyi ve doğayı nasıl etkileyeceğini hesaba katarız
 • Çevreye saygılı çalışmayı iş yapış biçimi olarak kabul eder “Sıfır Atık”ı hedefleriz
 • Yeşil çözümler ve düşük karbon ayak izli verimli temiz enerji sağlamayı hedefleriz
 • Hibrit ve güneş paneli çözümlerimiz ile bu gelişime destek veriyoruz
 • İşimizi en hızlı şekilde yaparken çevre gerekliliklerini de yerine getiririz
 • Çevre yönetim sistemimizin etkinliğini artırmaya çalışırız
 • Çevre mevzuat ve standartlarına uygun, şeffaf ve hesap verebilir bir çalışma tarzını benimseriz
 • Su, gaz, petrol gibi doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmaya özen gösteririz
 • Faaliyetlerimiz sonucu oluşan tehlikeli veya tehlikesiz atıkları kontrollü bir şekilde uzaklaştırırız
 • Geri dönüşümü mümkün olan atıkları değerlendiririz
 • Kullandığımız hammadde ve yarı mamul malzemelerin hurda, fire, âtıl gibi nedenlerle israfını azaltıcı çalışmalar yaparız
 • Kirlilikleri kaynağında yok etmeyi amaçlarız
 • Çalışanlarımızın çevre bilincini eğitimlerle artırırız
 • Riskleri düşürmek veya önlemek için sürekli iyileştirme çalışmaları yaparız
 • Ekipmanlarımızdan kaynaklı bir sorun olmaması için periyodik bakım ve kontrollerini eksiksiz yaparız
 • Çevre güvenliği için müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle iş birliği yaparız

Bilgi güvenliği süreçleri, bilgi sistemlerinin ve kontrollerin tasarımında dikkate alınmış ve AS GP’nin ihtiyaçları doğrultusunda ölçeklenmiştir.

Bu politika, firmamızdaki bilgi güvenliği ile ilgili tüm faaliyetlere kılavuzluk etmeyi ve alt belgelerin de desteği ile bilgi güvenliği süreçlerini tanımlamayı ve aşağıdaki hususları amaçlamaktadır:

 • Kurum stratejisi ve kurumsal hedefleri desteklemek
 • Yasalara, standartlara ve sözleşmelere uyum sağlamak
 • Bilgi sistemleri süreçlerini dokümante etmek, belgelendirmek, kurumsal kültür haline getirmek ve sürekli iyileştirmek
 • Mevcut ve öngörülen bilgi güvenliği süreçlerini, risklerini ve tehdit ortamını yönetmek
 • Bilgi varlıkları başta olmak üzere tüm varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik değerlerini kabul edilebilir seviyenin üstünde tutmak
 • Çalışanların ve paydaşların bilgi güvenliği farkındalığını yaratmak
 • Bilgilerin ve bilgi sistemlerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlanmak
 • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetmek
 • İş süreçlerinde bilgi güvenliğini sağlamak, verilen hizmetlerin kalitesini ve süreçlerin verimliliğini artırmak

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

Kanun’un 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer y ntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu  er evede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak;

 • İadeli taahhütlü mektupla,
 • Noter kanalıyla,
 • İş bu formun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

More Information

Bu çerez Politikası, müşterilerimiz ve kullanıcılarımızın bağlantı birimlerine kurulan çerez ve benzeri cihazların kullanımı hakkındaki bilgileri içerir. Bazı durumlarda çerez kullanımı kişisel bilgilerin işlenmesini içerebilir, bu nedenle müşterilerimizin ve kullanıcılarımızın kişisel bilgilerinin nasıl kullanıldığı, haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz ve bu platforma atıfta bulunmak için kullandığımız terimler (web, uygulama veya fiziki mağaza) hakkında bilgi almak için sitemizden erişebileceğiniz Gizlilik Politikasını gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

More Information